Februari 2023 - een heel speciale ontmoeting

16/05/2023 21:20

Bij ons verblijf in Noord-Oeganda, tijdens de schoolbezoeken in februari 2023 waren we op een avond in ons hotelletje in Gulu getuige van een heel apart gebeuren. Er was een klein feestje aan de gang voor een student die pas was afgestudeerd aan de universiteit van Gulu. Hij bedankte iedereen die hem geholpen had bij het behalen van zijn diploma. Hij stopte daarbij iedereen persoonlijk met de hand een stukje taart in de mond.

Vanop afstand leek hij ons te herkennen en we werden uitgenodigd om kennis te maken. Alle herinneringen uit zijn jeugd werden opgehaald en plots stonden we als aan de grond genageld. Hij kende zelfs onze namen nog. Zijn naam is Patrick Ochen, geboren in gevangenschap in Soedan. Na zijn bevrijding werd hij opgevangen in Rachele Rehabilitation Centre in Lira waar we hem zo’n 20 jaar geleden ontmoetten, ontredderd, angstig en totaal verwaarloosd. Zijn familie wou hem later niet meer terug, hij stond er alleen voor en kende enorm veel problemen.

De VZW zorgde voor jarenlange opvang in verschillende scholen dankzij de hulp van de sponsors.

Na zijn middelbare studies slaagde hij er zelf in een diploma te behalen als bachelor aan de universiteit van Gulu, daarbij persoonlijk gemotiveerd en gesteund door een doctor professor.

Zijn familie en vrienden begroetten ons hartelijk en hij zei “Jullie zijn nu deel van onze familie want jullie organisatie, VZW Sponsoring Kinderen Oeganda, heeft de start gegeven van mijn leven”.

Nu heeft Patrick kans op een mooie toekomst. Hij zet zich momenteel ook in als vrijwilliger bij de begeleiding en opvang van kwetsbare kinderen in Gulu.

Meer info over Patrick kan je vinden via volgende link.

Lieve & Bernard

Ocen Patrick in 2017 Halcyon High School S6
Patick steekt met hand stukje taart in mond
Groepsfoto met Bernard
Blij weerzien met Lieve
Feestje voor de afgestudeerde
Patrick spreekt dank uit

Ga terug