Eenmalige stortingen

U kunt ook altijd een eenmalige storting doen. U kan dit doen via overschrijving/ giro met de mededeling "eenmalige storting" 
op volgende rekening: • Vanuit België op volgende rekening:
  • IBAN CODE: BE23 8905 4404 0291
  • BIC CODE VDK: VDSPBE91

 • Adres begunstigde
:
  vzw Sponsoring Kinderen Oeganda, 
Hoeksken 4, B-9860 Oosterzele

Voor giften vanaf € 40 krijgt u in België automatisch een fiscaal attest.

 

 • Vanuit het buitenland op BNP Paribas-Fortis rekeningnummer:
  • IBAN CODE: BE76 0014 7023 8595

  • BIC CODE Fortis Bank België: GEBABEBB

 • Adres Begunstigde:
  vzw Sponsoring Kinderen Oeganda 
Hoeksken 4, B-9860 Oosterzele 
 • Bankgegevens Begunstigde 
  BNP Paribas-Fortis Bank België
      
  Warandeberg 3, B-1000 Brussel

Nederland

De VZW Sponsoring Kinderen Oeganda heeft van de Nederlandse Belastingsdienst de erkenning ontvangen van Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI – en dit vanaf 1 januari 2016.

Dit betekent dat alle sponsoring vanaf 1 januari 2016 fiscaal aftrekbaar wordt in Nederland.

De attesten hiervoor kunnen in het voorjaar van het daaropvolgend jaar afgeleverd worden.