Protheses

01/02/2019 21:03

Tijdens de eerste week van februari 2019 heeft Jan Cordonnier, bestuurder bij de vzw Sponsoring Kinderen Oeganda, samen met de bandagisten Ewoud Timmermans en Tim Van Peteghem, 7 beenprotheses overgebracht naar Lira.

Lees meer...

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 396 141,35 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

14/01/2019 16:45

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. De Provincie verleent 396 141,35 EUR subsidies aan 74 projecten in het Zuiden. Bij deze projecten zijn altijd Oost-Vlaamse organisaties betrokken.

VZW Sponsoring Kinderen Oeganda is dankbaar om tot één van deze 74 projecten te behoren en ook te mogen delen in deze subsidies.

Lees meer...

Het verhaal van Denis Nyero, ons eerste sponsorkind en Susan Adong, ons huidig sponsormeisje

20/11/2018 15:24

Wij zijn terecht fier en blij dat wij door onze sponsoring, de werking en de ondersteuning door de vzw “Sponsoring Kinderen Oeganda” een toekomst hebben kunnen bieden aan een ontvoerde kindsoldaat van 13 jaar, die nu een jonge man met een eigen bedrijf is geworden en een meisje geboren in LRA gevangenschap die nu een jonge vrouw is die haar droomjob als vroedvrouw zal kunnen uitoefenen.

Lees meer...

Een mooi verhaal...

06/08/2018 09:53

Samen met Michèle, Jean, Miriam en Stefaan bezochten we dit jaar opnieuw het dorp Abya, in het noorden van Oeganda. Het dorp dat zoveel verschrikkingen van de oorlog moest meemaken en waar het leven van de mensen een constante strijd om te overleven was.

Lees meer...

Afgestudeerd als landbouwdeskundige

15/05/2018 10:58

Patrick Odong werd als kind ontvoerd door het Verzetsleger van de Heer. Hij werd onmiddellijk ingezet als soldaat en werd daarbij ernstig gewond.

Lees meer...